21st – Century Education
ผศ.สมจิตร ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ รศ.สุวรรณา วรรัตน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณาจารย์รวม 29 ท่าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒRead more...

เปิดแล้ว ระบบรับสมัครออนไลน์ปี 2560 รองรับการสมัครผ่านมือถือ เพียงแค่ กรอกใบสมัคร ยื่นใบสมัคร และรู้ผลการคัดเลือกทันที

http://irt.bu.ac.th/irt_online/60_05_31_digital/#
ประชุม Digital University Forum

ผศ.สมจิตร ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมประชุม "Digital University Forum"ศูนย์คอพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตรสร้างบรรยากาศ Interactive Classroom ด้วย Smartphone

นักศึกาาเอาแต่ก้มหน้าเล่นมือถือ ผู้สอนก็อยากให้นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ถ้าอย่างนั้น มาเปลี่ยนโทรศัพทืมือถือให้เป็นเครื่องมือสำหรับโต้ตอบกับผู้สอนในห้องเรียนจะดีกว่าหรือไม่


Read more...

ระบบสอบวัดผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบสอบวัดผลทักษะการพูดภาาาอังกฤษแบบอนนไลน์ เพื่อใช้สำหรับสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFRBU Video

คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบเจ้าของ

Bilingual Programs - ม.กรุงเทพ